AGB-Code

Secretariaat

2801 DD GOUDA

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00
Welkom bij Stichting Gravenberch, het steunpunt voor Pastorale Thuiszorg.
12 December 2019

AGB-Code

Secretariaat

2801 DD GOUDA

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00

Zorg is dienstbaar zijn...

voor hen die vermoeid en of hulpbehoevend zijn.

Lid worden kan.

Als lid genieten u en het hele gezin van
vele voordelen en zorg op maat.

Vraag direct zorg aan!

Uw zorg is onze zorg. Zorg gaat om u
en daar willen wij behulpzaam in zijn.

Jeugd zorg

ruimte bieden door te luisteren, bemoedigen
door kracht en stimuleren door kennis

De oorsprong van het leven

We benaderen alles door eerst samen
de bron van kracht en hoop te benaderen.

Pastorale zorg...

biedt ruimte en geestelijke vrijheid in uw bestaan.

Nieuws

Word lid en ontvang een welkoms cadeau.

Stichting Gravenberch is een christelijke non-profit Thuiszorgorganisatie. Als lid geniet u van zorg op maat. Zorg gaat bij ons om ‘dienstbaar zijn’. We verzorgen huishoudelijke hulp, begeleiden u en uw gezin naar zelfredzaamheid op basis van de eigen kwaliteiten en competenties. Als kleinschalige organisatie zijn we flexibel en snel inzetbaar. Het lidmaatschap biedt vele voordelen en kost maar € 24,00 per jaar en is voor het hele gezin geldig. Meld u nu aan en ontvang vandaag nog een welkomstcadeau. Of bel naar onze klantenservice op 088-5327700.

Pastorale zorg vraag?

Hoe kom ik in aanmerking voor pastorale zorg

Stichting Gravenberch biedt Pastorale geestelijke zorg en zorg vanuit de Wmo aan eenieder die daar behoefte aan heeft. Pastorale zorg is zorg welke gericht is op de ondersteuning vanuit het christelijk geloof. Wmo is de ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning.  Om in aanmerking te komen voor zorg kunt u zich aanmelden bij een van onze Zorg Kringen bij u in de buurt of telefonisch contact opnemen met onze ledenservice .

Moet je aangesloten zijn bij een kerkgemeente?

Om goede ondersteuning in de pastorale zorg te kunnen bieden is een nauw contact met de pastorale medewerkers noodzakelijk. Dit contact begint vaak in onze gemeente waar meestal de eerste zorg plaatsvindt, ‘het gebed’. Dit is vaak de deur om te komen tot een zorgplan dat bij u past.

Kunnen niet christenen ook pastorale zorg krijgen?

Stichting Gravenberch verstrekt vanuit haar diaconie pastorale zorg aan een ieder de aangesloten is bij haar gemeente. Het is een belangrijk onderdeel van de Christelijke zorg. Ook niet christenen kunnen deze zorg ontvangen. Het is wel zo dat een ieder die zorg nodig heeft dit vanuit de gemeente ontvangt.

Zijn de pastorale gesprekken vertrouwelijk?

Pastorale medewerkers hebben een beroepsgeheim plicht vanuit de gemeente. Zij zijn gekwalificeerd en gescreend voor hun werkzaamheden en dragen verantwoording af aan het diaconie. Als lid van de gemeente mag u binnen de zorgplicht die het Diaconie heeft verwachten dat alle gesprekken op vertrouwelijke basis geschieden en dat aan het beroepsgeheim geen twijfel over mag ontstaan.

En als kerkelijke organisatie hebben wij de verplichting en de rechterlijke verantwoording om iedere aangelegenheid welke betrekking heeft op de (leden) gemeente, deelgemeenten en of betrokken organisaties van de gemeente binnen onze geheimhoudingsplichten te houden met die verstande dat ook wij de plicht en verantwoording hebben zaken die buiten onze autoriteit vallen bespreekbaar te maken.

Is de pastorale zorg voor het hele gezin.

Het is zo geregeld dat als een lid is van de stichting het gehele gezin onder dat lidmaatschap komt te vallen en dus ook de zelfde zorg mag ontvangen. In de meeste gevallen schrijven het hoofd van het gezin in als dragend lid voor het gezin.

Wat zijn de kosten voor pastorale zorg

Pastorale zorg kent niet directe kosten. Als gemeente lid krijgt u pastorale zorg van de gemeente. Het is een onderdeel van het lidmaatschap. De zorg voor de schapen komt geheel vanuit het diaconie.

Als u geen lid bent van de gemeente dan betaald u een kleine eigen bijdragen welke geheel afhankelijk is van factoren zoals woonplaats, inkomen en het soort zorg dat nodig is. De kerkelijke gemeente kan in sommige gevallen u tegemoet komen in de kosten. Lees hier meer over de eigen bijdrage.

De kosten voor pastorale zorg kunnen mogelijk worden vergoed en zelfs bij uw belastingaangifte worden afgeschreven. Afhankelijk van uw situatie zal gekeken worden hoeveel zorg u nodig hebt en zal met u een plan van aanpak worden opgesteld. Met dit plan kan het mogelijk zijn dat u een PGB (Persoons Gebonden Budget) kunt aanvragen bij uw gemeente. Beraad hiervoor eerst bij uw gemeente want niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB. Als uw inkomen ten hoogte van het bijstandsniveau is, zou u bij uw gemeente mogelijk, met betrekking tot zorgkosten, een beroep kunnen doen op de Wet Bijzondere Bijstand (WBB).

Pastoraal Bezoek Aanvragen

Het zit niet mee. Alles lijkt verkeerd te gaan. Wat moet ik nu!
Na zoveel jaar, mijn relatie op de klippen. Waarom toch?
Ik ben mijn baan kwijt en heb nu een enorme schuld. Hoe kom ik daar vanaf?
Ik had beter geluisterd. Nu ben ik gedetineerd. Hoe ga ik verder?

Zoveel verschillende vragen waarop veel geen antwoord hebben.. Als Pastorale organisatie streven wij ernaar om iedere crisis situatie bij u weg te nemen door gesprekken te voeren die moeten leiden tot uw zelfredzaamheid.

Alle gesprekken die wij met onze cliënten voeren zijn vertrouwelijke gesprekken en ligt onze geheimhoudingsplicht daaraan ten grondslag. Wij vinden uw vertrouwen in onze betrouwbaarheid zeer belangrijk en waken daar permanent over.

Het nummer van uw verblijf of waar u op te bereiken bent

Wmo aanvraag direct regelen

Hulp in de huishouding aanvragen

Heeft u hulp nodig in de huishouding, vraag hier direct thuiszorg aan door het formulier in te vullen.
Een van onze medewerkers neemt na ontvangst van uw aanvraag de zelfde dag nog contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek.

Kies hier een zorg vraag

Persoonlijke begeleiding aanvragen

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u – of uw kind – moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kunt u begeleiding krijgen.

  • Een begeleider of coach geeft u hulp, zodat u zelfstandig kunt leven.
  • Een begeleider of coach ondersteunt uw kind. Bijvoorbeeld bij een ziekte, beperking of gedragsprobleem.

Er zijn 2 soorten begeleiding: persoonlijke begeleiding en begeleiding in een groep (dagbesteding).

Bij persoonlijke (individuele) begeleiding helpt de begeleider alleen u. U krijgt begeleiding bij:

  • de administratie. Een overzicht krijgen van uw facturen, contracten en verzekeringen
  • boodschappen doen. Of het bedienen van huishoudelijke apparaten
  • woonbegeleiding. Bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen
  • hulp bij de opvoeding van uw kleine kinderen
  • het indelen van de dag en dingen gaan doen
  • het leggen van contact met andere mensen
  • het verminderen van gedragsproblemen

Specialistische Persoonlijke Begeleiding

SPB is bedoeld voor hen die door een (psychische) aandoening niet meer instaat zijn om hun zaken geregeld te krijgen. Dit is hulp die geboden wordt aan mensen met een eigen onderneming of ZZP-er zijn en door een ziekte niet meer instaat zijn om hun administratie of bedrijfsvoering zelf te regelen. De hulpverlener helpt u met uw administratie op orde te krijgen, verzekeringen, financiën en zorgen dat de nodige gesprekken met instanties en derden goed verloopt zodat er geen achterstanden ontstaan.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze ledenservice of bel 088-5327700

Direct Begeleiding aanvragen

Kies hier een zorg vraag

Kan ik ondersteuning krijgen bij mijn aanvraag

Bij uw aanmelding krijgt u een intake gesprek. In dat intake gesprek gaan we na welke belemmering u ervaart op het gebiedt van zorg, welzijn en wonen. We bereiden samen met u de hulpvraag voor welke we met de Wmo consulent van de gemeente bij u thuis zullen bespreken. Bij het gesprek zijn wij ook daarbij aanwezig om u te ondersteunen. Samen met u is het ons streven dat u de nodige zorg en begeleiding ontvangt die u ook behoort te krijgen. Na het gesprek ontvangt u de afspraken in een besluitform.

Maatwerkvoorziening.
Gaat het om een maatwerkvoorziening dan kan uw aanmelding direct ondertekend worden en zal het ongeveer 8 weken duren voordat de gemeente daar een beslissing op neemt of u wel in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening.

Krijg ik altijd de zelfde hulp

Dienstbaarheid

Het is ons streven om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en begrijpen dat het best lastig kan zijn als u steeds weer iemand anders over de vloer krijgt die u helpt om het huishouden.  Het is ons streven dat wij u koppelen aan een vaste verzorgster en een vervangster voor het geval er sprake is van ziekte of uitval. Dit biedt rust en hoeft u het verhaal niet meerdere keren uit te leggen aan iemand anders.

Als organisatie kunnen we nooit garanderen dat uw vaste medewerkster ook blijft. We gaan er wel van uit en doen ook ons uiterste best dat u zo min mogelijk met uitval te maken krijgt. U mag er bij ons van uitgaan dat u best een relatie kunt opbouwen met onze verzorgsters die trouw en loyaal zijn aan onze Stichting.

Hoe worden de zorg taken overgenomen?

Samen afspraken maken

In het eerste intake gesprek worden samen met u werkafspraken gemaakt. Hierin geeft u aan wat u zelf kunt en wat wij van u gaan overnemen of waarin wij u zullen gaan ondersteunen of in stimuleren of wat uw mantelzorger gaat doen, als u die hebt.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u zelf het vuil buiten wenst te zetten omdat u dat nog kan of dat juist de vraag is om het zwaardere huishouden over te dragen omdat u lichamelijk daar niet meer toe instaat bent. Op deze wijze van behoud u het regie in handen en ontvangt u zorg speciaal voor u op maat gemaakt. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

Wat kost de zorg?

Eigen bijdrage

Krijgt u hulp of ondersteuning vanuit de Wmo? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage nooit meer dan € 17,50 per vier weken, ook niet als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt u de rekening voor de eigen bijdrage. Let op: voor beschermd wonen is de eigen bijdrage afhankelijk van uw inkomen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent dit uit. Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage, dan kunt u het CAK gratis bellen op (0800) 1925, of kijken op www.hetcak.nl.

Kan ik veranderen van zorgaanbieder?

Ik wil overstappen naar een andere zorgaanbieder

Het kan voorkomen dat het met uw huidige zorgaanbieder nou net niet klikt of dat ze u toch niet zo goed begrijpen of het werk laat te wensen over. In alle gevallen heeft u de mogelijkheid om voor een andere zorgaanbieder te kiezen welke toch het beste bij u past.

Wij staan voor goede zorg op basis van ‘dienstbaarheid’. Zorg zoals u dat ook graag ziet.
Bij ons gaat zorg om de mens, die wij centraal stellen. Wij beseffen dan ook dat uw zorg belangrijk is en daar proberen we een goed alternatief in te zijn. Wij zijn tevreden als onze cliënten tevreden zijn.

Als u overweegt om naar ons toe over te stappen neem dan vrijblijvend contact op met onze klanten service. Zij zullen u hierbij goed adviseren en begeleiden in uw overweging.

Onze maatschappelijke werken

Thuiszorg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt genoeg ruimte om de zelfredzaamheid te bevorderen. Ook thuiszorg valt onder onze pastorale zorg.
couplePraying-300x200

Geestelijke verzorging

Geestelijke zorg en gebed zijn onlosmakelijk van elkaar. Het is voor ieder mens belangrijk om in die stilte van rust de kracht te ervaren wat leidt tot oplossingen voor elke situatie.
family390x280

Zorg voor het gezin

Pastorale gezinsondersteuning leidt tot herstel van de fundering en het behoud van de eenheid binnen het gezin. Het is de wil dat wat eenmaal tot een gesmeden is niet meer uit elkaar gaat.
become-christian200x300

Hulp voor jongeren

Jongeren zijn vaak heel kwetsbaar voor vele verleidingen waardoor ze ernstig beschadigd kunnen raken. Pastorale hulp voor jongeren biedt dan uitkomsten.
Top
WhatsApp WhatsApp us