AGB-Code

Secretariaat

2801 DD GOUDA

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00
Welkom bij Stichting Gravenberch, het steunpunt voor uw Thuiszorg.
7 July 2022

AGB-Code

Secretariaat

2801 DD GOUDA

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00

Uw zorg is onze zorg.

Zorg gaat om u en daar willen wij
behulpzaam in zijn.

Lid worden kan.

Als lid genieten u en het hele gezin van
vele voordelen en zorg op maat.

Zorg is dienstbaar zijn...

voor hen die vermoeid en of hulpbehoevend zijn.

De oorsprong van het leven

We benaderen alles door eerst samen
de bron van kracht en hoop te benaderen.

Herderlijke zorg...

biedt ruimte en geestelijke vrijheid in uw bestaan.

Welkom!

Stichting Gravenberch is een christelijke Thuiszorg organisatie en biedt zorg op basis van ‘dienstbaarheid’, bewogenheid en zelfredzaamheid. Draagt bij aan het maatschappelijk belang en draagt de zorg voor ouderen, jongeren alleenstaanden en gezinnen. Haar betrokkenheid met u als cliënt vereist een goede coördinatie zodat ze altijd goede kwalitatieve zorg kan blijven bieden. Daar waar u als cliënt bij ons binnen komt wordt u vanaf stap één begeleid. We bieden zorg vanuit de Wmo indicatie en PGB in Midden Holland en Zuid Holland. Als organisatie zijn we bewogen met uw zorg. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en beschikken over de nodige ervaring om u als Thuishulp bij te staan.

Huishoudelijke ondersteuning aanvragen

Heeft u hulp nodig in de huishouding, vraag hier direct thuiszorg aan door het formulier in te vullen.
Een van onze medewerkers neemt na ontvangst van uw aanvraag binnen 48 uur contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek.

Kies hier een zorg vraag

Vul hier eventueel bijzonderheden in waar wij rekening mee moeten houden.

Persoonlijke begeleiding aanvragen

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u – of uw kind – moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kunt u begeleiding krijgen.

 • Een begeleider of coach geeft u hulp, zodat u zelfstandig kunt leven.
 • Een begeleider of coach ondersteunt uw kind. Bijvoorbeeld bij een ziekte, beperking of gedragsprobleem.

Er zijn 2 soorten begeleiding: persoonlijke begeleiding en begeleiding in een groep (dagbesteding).

Bij persoonlijke (individuele) begeleiding helpt de begeleider alleen u. U krijgt begeleiding bij:

 • de administratie. Een overzicht krijgen van uw facturen, contracten en verzekeringen
 • boodschappen doen. Of het bedienen van huishoudelijke apparaten
 • woonbegeleiding. Bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen
 • hulp bij de opvoeding van uw kleine kinderen
 • het indelen van de dag en dingen gaan doen
 • het leggen van contact met andere mensen
 • het verminderen van gedragsproblemen

Specialistische Persoonlijke Begeleiding

SPB is bedoeld voor hen die door een (psychische) aandoening niet meer instaat zijn om hun zaken geregeld te krijgen. Dit is hulp die geboden wordt aan mensen met een eigen onderneming of ZZP-er zijn en door een ziekte niet meer instaat zijn om hun administratie of bedrijfsvoering zelf te regelen. De hulpverlener helpt u met uw administratie op orde te krijgen, verzekeringen, financiën en zorgen dat de nodige gesprekken met instanties en derden goed verloopt zodat er geen achterstanden ontstaan.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze ledenservice of bel 088-5327700

Direct Begeleiding aanvragen

Kies hier een zorg vraag

Vul hier eventueel bijzonderheden in waar wij rekening mee moeten houden.

Krijg ik altijd de zelfde hulp

Dienstbaarheid

Het is ons streven om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en begrijpen dat het best lastig kan zijn als u steeds weer iemand anders over de vloer krijgt die u helpt met het huishouden.  Het is ons streven dat wij u koppelen aan een vaste verzorgster en een vervangster voor het geval er sprake is van ziekte of uitval. Dit biedt rust en hoeft u het verhaal niet meerdere keren uit te leggen aan iemand anders.

Als organisatie kunnen we u nooit garanderen dat uw vaste medewerkster ook bij u blijven zal. We gaan er wel van uit en doen ook ons uiterste best dat u zo min mogelijk met uitval te maken krijgt. U mag er bij ons van uitgaan dat u best een relatie kunt opbouwen met onze verzorgsters die trouw en loyaal zijn aan onze Stichting.

Hoe worden de zorg taken overgenomen?

Samen afspraken maken

In het eerste intake gesprek worden samen met u werkafspraken gemaakt. Hierin geeft u aan wat u zelf kunt en wat wij van u gaan overnemen of waarin wij u zullen gaan ondersteunen of in stimuleren of wat uw mantelzorger gaat doen, als u die hebt.

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u zelf het vuil buiten wenst te zetten omdat u dat nog kan of dat juist de vraag is om het zwaardere huishouden over te dragen omdat u lichamelijk daar niet meer toe instaat bent. Op deze wijze van behoud u het regie in handen en ontvangt u zorg speciaal voor u op maat gemaakt. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt misverstanden.

Wat kost de zorg?

Eigen bijdrage

Maakt u gebruik van reguliere zorg vanuit uw eigen woongemeente, ondersteuning vanuit de Wmo? Dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Deze eigen bijdrage is nooit meer dan € 19,- per maand, ook niet als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stuurt u de rekening voor de eigen bijdrage. Wilt u meer informatie over de eigen bijdrage, dan kunt u het CAK gratis bellen op (0800) 1925, of kijken op www.hetcak.nl.

Vacature Hulp bij het huishouden

QR-sollicitatieWerken in de zorg is dienstbaar zijn voor anderen die hulpbehoevend zijn. In de functie Ambulante zorgverlener help je mensen met het ondersteunen in de HDL (huishoudelijke) taken.
Scan de QR-code om het Sollicitatie formulier in te vullen.

Nieuws

Corona maatregels

Met de nieuwe corona maatregels is er spraken van een hoge werkdruk en kunnen er zich wijzigingen voordoen in onze dienstverlening. We zijn het ons van bewust dat uw gezondheid en dat van onze medewerkers belangrijk is en dat we als organisatie de nodige zorgmaatregelen moeten treffen om u in alle gevallen te ontzien van mogelijke besmettingsgevaar.
Onze medewerkers hanteren dan ook een streng zorg beleid en vragen wij u om uw medewerking.

Hygiëne en preventieve maatregelen

 • Medewerkers informeren voor zij beginnen met hun werk naar de gezondheid van de cliënt(en) en eventuele huisgenoten. Bij het stellen van de vragen kan de Gezondheidscheck behulpzaam zijn;
 • 1,5 meter afstand houden indien mogelijk; in kleine ruimtes dient de cliënt de ruimte te verlaten
 • Geen handen geven;
 • Hoesten en niezen in de elleboog;
 • mondkapje gebruiken

Onze maatschappelijke dienstverlening

Thuiszorg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt genoeg ruimte om de zelfredzaamheid te bevorderen. Ook thuiszorg valt onder onze pastorale zorg.
couplePraying-300x200

Geestelijke verzorging

Geestelijke zorg en gebed zijn onlosmakelijk van elkaar. Het is voor ieder mens belangrijk om in die stilte van rust de kracht te ervaren wat leidt tot oplossingen voor elke situatie.
family390x280

Zorg voor het gezin

Pastorale gezinsondersteuning leidt tot herstel van de fundering en het behoud van de eenheid binnen het gezin. Het is de wil dat wat eenmaal tot een gesmeden is niet meer uit elkaar gaat.
become-christian200x300

Hulp voor jongeren

Jongeren zijn vaak heel kwetsbaar voor vele verleidingen waardoor ze ernstig beschadigd kunnen raken. Pastorale hulp voor jongeren biedt dan uitkomsten.

In welke woongemeente zijn we actief.

Top
WhatsApp WhatsApp us