Secretariaat Geen reacties

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voornemens om per 2020 een eigen bijdrage in te voeren van maximaal € 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Voor de invoering van het abonnementstarief is een wijziging nodig van de Wmo 2015. Het wetsvoorstel is op dinsdag 9 april jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in mei behandeld in de Eerste Kamer.