Secretariaat Geen reacties

Wijziging Regionale Planning

Beste cliënten,

Stichting Gravenberch vraagt uw aandacht voor de volgende mededeling.

Stichting Gravenberch heeft besloten om de planning regio gebonden te gaan aanbieden per 1 oktober.

Op dit besluit is het bestuur gekomen door geluiden die de organisatie heeft vernomen vanuit het werkveld.

Meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met medewerkers van onze organisatie. Mede door deze gesprekken, heeft het bestuur besloten tegemoet te komen aan de wens en verzoek van haar medewerkers.

Wat betekent dit voor u?

Deze wijziging kan als gevolg hebben dat mogelijk uw vaste hulp naar een andere regio wordt overgeplaatst. En dat u, een nieuwe, vaste hulp zult krijgen.  En natuurlijk proberen we daar waar nodig een medewerker te laten waar ze haar dienstverlening uitoefent.

Wij realiseren ons ook dat dit voor u, als cliënt, mogelijk vervelend kan zijn, immers u bent gewend geraakt aan uw (vaste) hulp. Wij hebben hier dan ook begrip voor.

Aan de andere kant vragen wij uw begrip voor de afweging die het bestuur gemaakt heeft en willen u graag melden hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Stichting Gravenberch wil, als organisatie, naast het bieden van goede zorg aan haar cliënten, ook zorg dragen voor het welzijn van haar medewerkers.

Voor het bestuur is het minstens zo belangrijk om gehoor te geven aan de wensen of/of verzoeken van onze medewerkers. Immers zij zijn het, die ons visitekaartje zijn en u de zorg mogen bieden.

Daarom is besloten om de planning van iedere medewerker te herzien en te beoordelen of deze nog passend is, binnen de afstanden die gelden bij het aanbieden van uw zorg.

Iedere medewerker krijgt een eigen regio waarin zij haar cliënten kan bedienen.

Hierdoor komt Stichting Gravenberch tegemoet aan het welzijn en prettige werksfeer van onze medewerkers.

Wij spreken de hoop en verwachting uit, naar u, als cliënt, dat u er op zult vertrouwen dat, ook een andere medewerker van Stichting Gravenberch, diezelfde goede zorg zal bieden zoals u dat gewend was.

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog vragen hebben en/of er zijn onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de Planning op nummer 088-5327700 of per e-mail naar planning@stichtinggravenberch.nl.

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Vincent Gravenberch
Voorzitter bestuur

Secretariaat Geen reacties

Ons contact momenten zijn gewijzigd.

Wij zijn door de corona maatregels beperkt telefonisch bereikbaar. Hierdoor werken velen ook van huis uit om mogelijke verspreiding op kantoor te voorkomen.
Telefonisch zijn we het best te bereiken voor zeer dringen de vragen tussen 10:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 15:00 uur. U kunt ons het best een e-mail versturen. Doe dat naar planning@stichtinggravenberch.nl
Hebt u een vraag of wijziging in uw zorg moment door te geven dan kunt u het best contact opnemen met uw vaste hulp. Zij zal voor u het nodige in gang zetten.
Secretariaat Geen reacties

Voorzorgsmaatregelingen Coronavirus

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding corona virus tegen te gaan

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.

Als organisatie zijn we verplicht om dergelijke maatregelingen goed op te volgen en zorg te dragen dat ook binnen de zorg we cliënten hierop attenderen.

Voor onze medewerkers blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een cliënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe corona virus. Denk aan zorgtehuizen of gezondheidscentra. Omdat onze medewerkers ambulant zijn is de kans op verspreiding heel groot en willen we dat voorkomen.
Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.
Het belang om adviezen van het RIVM op te volgen, wordt door het bestuur van Stichting Gravenberch onderstreept.

Secretariaat Geen reacties

Zorg steunpunt te Moordrecht

Stichting opent een Zorgsteunpunt te Moordrecht

In de gemeente Zuidplas te Moordrecht, gelegen te midden van de woonwijk aan de Drost IJsermansingel 9, vestigt Stichting Gravenberch een zorgsteunpunt voor de omwonenden welke met zorg vragen zitten.

Vooral voor ouderen en gezinnen in de wijk is dit een handig steunpunt. Men krijgt hier ondersteuning in sociaal maatschappelijke vraagstukken waaronder de dienstverlening Wmo. De dienstverlening is geheel gratis en wordt vooralsnog niet gesubsidieerd door de gemeente. Het is de bedoeling dat we als Stichting het gemakkelijker willen maken voor hen die hulp en ondersteuning nodig hebben en het regie over het eigen leven terug willen nemen. Het laagdrempelig gevoel maakt dat sociaal maatschappelijke vragen beter kunnen worden beantwoord.

Het steunpunt zal bemant worden door ambulante verzorgsters welke ook thuis een bezoekje brengen aan de cliënt die slecht ter been is of niet in de gelegenheid is het steunpunt te bezoeken.

Bezoeker zijn op Dinsdag, Woensdag en Donderdag welkom tijdens de inloop spreek uren tussen 10:00 tot 13:00 uur.