Secretariaat Geen reacties

Ons contact momenten zijn gewijzigd.

Wij zijn door de corona maatregels beperkt telefonisch bereikbaar. Hierdoor werken velen ook van huis uit om mogelijke verspreiding op kantoor te voorkomen.
Telefonisch zijn we het best te bereiken voor zeer dringen de vragen tussen 10:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 15:00 uur. U kunt ons het best een e-mail versturen. Doe dat naar planning@stichtinggravenberch.nl
Hebt u een vraag of wijziging in uw zorg moment door te geven dan kunt u het best contact opnemen met uw vaste hulp. Zij zal voor u het nodige in gang zetten.
Secretariaat Geen reacties

Voorzorgsmaatregelingen Coronavirus

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding corona virus tegen te gaan

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.

Als organisatie zijn we verplicht om dergelijke maatregelingen goed op te volgen en zorg te dragen dat ook binnen de zorg we cliënten hierop attenderen.

Voor onze medewerkers blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een cliënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe corona virus. Denk aan zorgtehuizen of gezondheidscentra. Omdat onze medewerkers ambulant zijn is de kans op verspreiding heel groot en willen we dat voorkomen.
Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.
Het belang om adviezen van het RIVM op te volgen, wordt door het bestuur van Stichting Gravenberch onderstreept.

Secretariaat Geen reacties

Zorg steunpunt te Moordrecht

Stichting opent een Zorgsteunpunt te Moordrecht

In de gemeente Zuidplas te Moordrecht, gelegen te midden van de woonwijk aan de Drost IJsermansingel 9, vestigt Stichting Gravenberch een zorgsteunpunt voor de omwonenden welke met zorg vragen zitten.

Vooral voor ouderen en gezinnen in de wijk is dit een handig steunpunt. Men krijgt hier ondersteuning in sociaal maatschappelijke vraagstukken waaronder de dienstverlening Wmo. De dienstverlening is geheel gratis en wordt vooralsnog niet gesubsidieerd door de gemeente. Het is de bedoeling dat we als Stichting het gemakkelijker willen maken voor hen die hulp en ondersteuning nodig hebben en het regie over het eigen leven terug willen nemen. Het laagdrempelig gevoel maakt dat sociaal maatschappelijke vragen beter kunnen worden beantwoord.

Het steunpunt zal bemant worden door ambulante verzorgsters welke ook thuis een bezoekje brengen aan de cliënt die slecht ter been is of niet in de gelegenheid is het steunpunt te bezoeken.

Bezoeker zijn op Dinsdag, Woensdag en Donderdag welkom tijdens de inloop spreek uren tussen 10:00 tot 13:00 uur.

Secretariaat Geen reacties

Door hoge zorgkosten komen vele Nederlanders in geldproblemen

Veel Nederlanders komen door torenhoge zorgkosten in ernstige financiële problemen. Er zijn gevallen bekend waarbij mensen hun huis moeten verkopen of een scheiding moeten aanvragen om de kosten beter te kunnen verdelen.

Anderen hebben geen geld meer voor leuke activiteiten, zoals een vakantie met het gezin.

Dat blijkt uit een eigen onderzoek van RTL Nieuws. Experts spreken van een landelijk probleem.

RTL sprak met tientallen mensen met betalingsproblemen. Het belangrijkste obstakel is dat mensen steeds opnieuw aanlopen tegen nieuwe rekeningen. Naast de maandelijkse zorgpremie en het eigen risico zijn er ook veel eigen bijdragen, bijvoorbeeld voor medicatie, hulpmiddelen en vervoer naar zorgaanbieders.

Veel eigen betalingen

Vooral eigen betalingen dragen bij aan de hoge zorgkosten bij Nederlanders. Dat komt omdat er voor de meeste zorg uit het basispakket een verplicht eigen risico geldt van 385 euro. Wie een specialist in het ziekenhuis bezoekt, is dat bedrag al snel kwijt.

Verder wordt lang niet alle zorg volledig vergoed. Voor bepaalde zorgvormen, zoals medicatie geldt een eigen bijdrage. Andere zorg, zoals fysiotherapie of tandheelkunde, moet in de meeste gevallen zelfs volledig uit eigen portemonnee betaald worden, tenzij er een aanvullende polis voor wordt afgesloten.

Volgens de respondenten zitten de hoge zorgkosten vooral in de eigen bijdragen van:

 • Medicijnen (80 procent)
 • Kosten voor een specialist (67 procent)
 • Kosten van fysiotherapeutische behandelingen (34 procent)

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat:

 • 38 procent van de deelnemers aangeeft niet meer rond te kunnen komen door de hoge en stijgende zorgkosten.
 • 21 procent zorg mijdt om kosten te besparen.
 • 15 procent schulden maakt of een lening heeft afgesloten.

Stapeling kosten

Ook huisarts Toosje Valkenburg spreekt van een opstapeling van verschillende zorgkosten: “Die stapeling zorgt ervoor dat ze soms noodzakelijke zorg laten. Of keuzes maken om iets niet te doen, omdat het op dat moment in hun budget niet goed uitkomt.”

Volgens Valkenburg zijn het ook mensen met een modaal inkomen die in de problemen komen: “We zien ook de problemen toenemen bij mensen die niet helemaal aan de onderkant zitten. Want het leven is al duur, de huren zijn duur, of andere kosten zijn hoog en daar komen de zorgkosten nog eens bovenop.”

Tweederde van de door RTL onderzochte groep meldt meer zorgkosten te maken dan in voorgaande jaren.

Bij sommige gezinnen, die echt niet kunnen rondkomen, wordt er zelfs noodhulp ingeschakeld.

Voorbeeld: Corrie (28)

Corrie (28) is alleenstaande moeder. Ze werkt parttime en heeft een kleine uitkering. Haar inkomen: 22.000 euro bruto. Na aftrek van de huur, vaste lasten en de kosten voor haar dochter blijft daar ongeveer 200 euro netto per maand van over.

Maar hier moeten ook nog de zorgkosten van worden betaald:

 • Premie basis + aanvullende verzekering: 178,70 euro per maand
 • Voor Corrie’s reumatische aandoening gaat ze één keer per week naar de fysiotherapeut. Haar zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) vergoed echter maar 36 behandelingen per jaar. 16 behandelingen (van 34,50 euro) betaalt ze zelf.
 • Ook maakt ze haar eigen risico (385 euro) meestal op aan medicijnen of voor een kortlopende behandeling in het ziekenhuis.
Soort uitgave Kosten per jaar
Premie zorgverzekering (basis en aanvullend) € 2.144,40
Eigen risico € 385
Eigen betalingen € 552
Totaal € 3.081

Corrie’s maandelijkse zorgkosten komen uit op 256,75 euro. Gelukkig krijgt ze wel 99 euro aan zorgtoeslag, waardoor ze maandelijks maar 158 euro kwijt is aan zorgkosten. Van haar inkomen kan ze dat amper betalen. Als de wasmachine kapot gaat of ze op vakantie wil gaan, is daar eigenlijk geen geld voor.

Voorbeeld: Amanda en Luuk (31 en 29)

Amanda (31) en Luuk (29) zijn onlangs getrouwd en wonen in een huurhuis in Rotterdam. Hun gezamenlijk inkomen bedraagt 39.000 euro bruto per jaar. Na de huur, energiekosten, belastingen, premies en andere vaste lasten blijft daar zo’n 500 euro netto per maand van over.

Maar hier moeten ook nog de zorgkosten van worden betaald:

 • Ze hebben beiden een basisverzekering voor 109,95 euro per maand.
 • Ze hebben geen aanvullende polis.
 • Amanda heeft ADHD en gebruikt daarvoor medicatie.
 • Amanda gaat verder 2 keer per jaar naar een alternatieve genezer (kosten 90 euro).
 • Luuk heeft een chronische aandoening aan zijn bewegingsapparaat en heeft daarom veel fysiotherapie nodig.
 • Ze komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

Een overzicht van de zorgkosten van Amanda en Luuk:

Soort uitgave Kosten per jaar
Premie basisverzekering € 2.638,80
Eigen bijdrage ADHD-medicatie € 250
Eigen risico medicatie en fysiotherapie € 770
Eigen betalingen € 90
Totaal € 3.748,80

Maandelijks komt dit neer op nog eens 312 euro per maand. Amanda en Luuk houden iedere maand dus maar 188 euro over. Sparen, bijvoorbeeld voor een huis, zit er dus eigenlijk niet in, tenzij ze niet op vakantie gaan.

Onduidelijkheid over vergoedingen

Volgens Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering, is een ander probleem dat het voor veel Nederlanders moeilijk is om te zoeken of iets wordt vergoed of niet.

Ook de voorwaarden van zorgverzekeringen en wet- en regelgeving is niet altijd duidelijk. “Het bureaucratische gedeelte’ veel groter geworden. “Mensen moeten veel meer zelf bijhouden”, vertelt Madern.

Op Zorgwijzer staat een overzicht van alle dekkingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Bron: Zorgwijzer.nl

Secretariaat Geen reacties

Abonnementstarief Wmo 2020 omhoog

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voornemens om per 2020 een eigen bijdrage in te voeren van maximaal € 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Voor de invoering van het abonnementstarief is een wijziging nodig van de Wmo 2015. Het wetsvoorstel is op dinsdag 9 april jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in mei behandeld in de Eerste Kamer.