Dank u wel voor uw bijdrage. We zijn het u zeer dankbaar.

Wij zouden ons werk niet kunnen doen zonder uw gift en zijn daarom zeer dankbaar dat u ons ondersteunt.  U kunt ons blijven helpen door maandelijks een vast klein bedrag aan ons over te maken. Dat kunt u doen door het SEPA formulier te downloaden en in te vullen en naar ons toe te sturen. Download hier het SEPA-Machtigingsformulier voor uw automatische betaling. Download SEPA MACHTIGING PDF

Het zijn mensen zoals u waar wij op mogen vertrouwen dat het werk van de Heer kan blijven door gaan. God werkt door mensen heen. Door u en vele anderen. Hij wil mensen bereiken die in nood verkeren en Zijn hulp nodig hebben. We hebben allemaal God nodig en als we de mensen niet kunnen bereiken dan kunnen zij God niet bereiken.

Maar er is een troost
God laat niets ongemerkt aan zich voorbij gaan. Hij die het offer van Abel welgevallen heeft bevonden zal in uw gift ook een welbehagen vinden. Laat het altijd met een blijmoedig hart zijn. Spreuken 3:9 en 10 zegt;

Vereer de Here met uw rijkdom
en met de eerstelingen van al uw inkomsten,
10dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden
en uw perskuipen van most overstromen.

Wat een mooie troost mogen we ontvangen als we God mogen vertrouwen met onze eerstelingen van inkomsten.

En in 2 Kor 9:7 staat:

En ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

Hartelijk dank voor uw gift en moge de HEERE van Abraham, Isaac en Jacob u rijkelijk zegenen

Pastor Vincent Gravenberch