Secretariaat Geen reacties

Ook wij hebben vakantie.

Gedurende de vakantie periode van 1 aug tot 20 aug zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Dan is het secretariaat gesloten.
U ontvangt dan nog wel zorg van uw zorgverleenster. Wel kunt u een terugbel verzoek inspreken of ons een mail versturen. Doorgaans beantwoorden we die binnen 2 werkdagen. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverleenster die uw zorg vragen zal beantwoorden.

Voor meer informatie over hoe ons te bereiken vind u op onze contact pagina.

Wij wensen ook u een fijne vakantie toe.

 

Secretariaat Geen reacties

Nijpende situatie door personeelstekort

De wijkverpleging en thuiszorg komen steeds verder in de knel. Schrijnende situaties zijn inmiddels aan de orde van de dag. ‘Het komt steeds vaker voor dat zorgorganisaties de gevraagde zorg niet kunnen leveren. Dit betekent dat er mensen zijn die met pijn thuis zitten te wachten op wijkverpleging en thuiszorg.

In de coronatijd werd pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar ons zorgsysteem eigenlijk is. Intussen zijn de problemen niet bepaald kleiner geworden: het personeelstekort loopt op en de druk wordt alleen maar groter.

Hoe groot is het probleem?

De zorg is op dit moment een van de sectoren met het grootste personeelstekort: er staan 61.000 vacatures open, bleek deze week uit nieuwe cijfers. In 2019, dus voor corona, gaven werkgevers in de zorg al aan dat 7 op de 10 vacatures moeilijk vervulbaar zijn. Binnen de Thuiszorg is de krapte vele malen groter. Hoge werkdruk, gebrekkige loopbaanmogelijkheden en werktijden waren al veelgehoorde klachten. De druk op de zorg is enorm, en het ziekteverzuim is torenhoog. Al met al is het tekort in de zorg op dit moment een groot probleem.

Hoe zit het met uw zorg?

Thuiszorg organisaties hebben boven op het personeelstekort ook nog te kampen met de vakantie periode. Medewerkers hebben recht op een welverdiende vakantie en nu daar de corona milder geworden is, zien we dat velen hun vakantie geboekt hebben. Natuurlijk kan niet een ieder tegelijk op vakantie ‘iedere zorg medewerker die je mist betekend voor een paar cliënten minder dan geen zorg de komende drie weken’. Hoe wij dat proberen op te lossen is door te verschuiven met het resterende personeel. Het kan dus voorkomen dat een cliënt zorg momenten moet overslaan. Dat is onmacht! Als Thuiszorg aanbieder staan we machteloos en kunnen we niet anders dan te blijven zoeken naar creatieve oplossingen om toch zorg te kunnen blijven bieden. We kunnen niet eenieder tevreden houden en zullen met het maken van keuzes cliënten helaas moeten teleurstellen: zegt Vincent van Stichting Gravenberch. Ook wij staan met onze rug tegen de muur.

Secretariaat Geen reacties

Wijziging Regionale Planning

Beste cliënten,

Stichting Gravenberch vraagt uw aandacht voor de volgende mededeling.

Stichting Gravenberch heeft besloten om de planning regio gebonden te gaan aanbieden per 1 oktober.

Op dit besluit is het bestuur gekomen door geluiden die de organisatie heeft vernomen vanuit het werkveld.

Meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met medewerkers van onze organisatie. Mede door deze gesprekken, heeft het bestuur besloten tegemoet te komen aan de wens en verzoek van haar medewerkers.

Wat betekent dit voor u?

Deze wijziging kan als gevolg hebben dat mogelijk uw vaste hulp naar een andere regio wordt overgeplaatst. En dat u, een nieuwe, vaste hulp zult krijgen.  En natuurlijk proberen we daar waar nodig een medewerker te laten waar ze haar dienstverlening uitoefent.

Wij realiseren ons ook dat dit voor u, als cliënt, mogelijk vervelend kan zijn, immers u bent gewend geraakt aan uw (vaste) hulp. Wij hebben hier dan ook begrip voor.

Aan de andere kant vragen wij uw begrip voor de afweging die het bestuur gemaakt heeft en willen u graag melden hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Stichting Gravenberch wil, als organisatie, naast het bieden van goede zorg aan haar cliënten, ook zorg dragen voor het welzijn van haar medewerkers.

Voor het bestuur is het minstens zo belangrijk om gehoor te geven aan de wensen of/of verzoeken van onze medewerkers. Immers zij zijn het, die ons visitekaartje zijn en u de zorg mogen bieden.

Daarom is besloten om de planning van iedere medewerker te herzien en te beoordelen of deze nog passend is, binnen de afstanden die gelden bij het aanbieden van uw zorg.

Iedere medewerker krijgt een eigen regio waarin zij haar cliënten kan bedienen.

Hierdoor komt Stichting Gravenberch tegemoet aan het welzijn en prettige werksfeer van onze medewerkers.

Wij spreken de hoop en verwachting uit, naar u, als cliënt, dat u er op zult vertrouwen dat, ook een andere medewerker van Stichting Gravenberch, diezelfde goede zorg zal bieden zoals u dat gewend was.

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog vragen hebben en/of er zijn onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de Planning op nummer 088-5327700 of per e-mail naar planning@stichtinggravenberch.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur

Secretariaat Geen reacties

Ons contact momenten zijn gewijzigd.

Wij zijn door de corona maatregels beperkt telefonisch bereikbaar. Hierdoor werken velen ook van huis uit om mogelijke verspreiding op kantoor te voorkomen.
Telefonisch zijn we het best te bereiken voor zeer dringen de vragen tussen 10:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 15:00 uur. U kunt ons het best een e-mail versturen. Doe dat naar planning@stichtinggravenberch.nl
Hebt u een vraag of wijziging in uw zorg moment door te geven dan kunt u het best contact opnemen met uw vaste hulp. Zij zal voor u het nodige in gang zetten.
Secretariaat Geen reacties

Voorzorgsmaatregelingen Coronavirus

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding corona virus tegen te gaan

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.

Als organisatie zijn we verplicht om dergelijke maatregelingen goed op te volgen en zorg te dragen dat ook binnen de zorg we cliënten hierop attenderen.

Voor onze medewerkers blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een cliënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe corona virus. Denk aan zorgtehuizen of gezondheidscentra. Omdat onze medewerkers ambulant zijn is de kans op verspreiding heel groot en willen we dat voorkomen.
Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.
Het belang om adviezen van het RIVM op te volgen, wordt door het bestuur van Stichting Gravenberch onderstreept.