Secretariaat Geen reacties

Ons contact momenten zijn gewijzigd.

Wij zijn door de corona maatregels beperkt telefonisch bereikbaar. Hierdoor werken velen ook van huis uit om mogelijke verspreiding op kantoor te voorkomen.
Telefonisch zijn we het best te bereiken voor zeer dringen de vragen tussen 10:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 15:00 uur. U kunt ons het best een e-mail versturen. Doe dat naar planning@stichtinggravenberch.nl
Hebt u een vraag of wijziging in uw zorg moment door te geven dan kunt u het best contact opnemen met uw vaste hulp. Zij zal voor u het nodige in gang zetten.
Secretariaat Geen reacties

Voorzorgsmaatregelingen Coronavirus

Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding corona virus tegen te gaan

Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.

Als organisatie zijn we verplicht om dergelijke maatregelingen goed op te volgen en zorg te dragen dat ook binnen de zorg we cliënten hierop attenderen.

Voor onze medewerkers blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een cliënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het nieuwe corona virus. Denk aan zorgtehuizen of gezondheidscentra. Omdat onze medewerkers ambulant zijn is de kans op verspreiding heel groot en willen we dat voorkomen.
Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, neem dan telefonisch contact op met de huisarts.
Het belang om adviezen van het RIVM op te volgen, wordt door het bestuur van Stichting Gravenberch onderstreept.

Secretariaat Geen reacties

Zorg steunpunt te Moordrecht

Stichting opent een Zorgsteunpunt te Moordrecht

In de gemeente Zuidplas te Moordrecht, gelegen te midden van de woonwijk aan de Drost IJsermansingel 9, vestigt Stichting Gravenberch een zorgsteunpunt voor de omwonenden welke met zorg vragen zitten.

Vooral voor ouderen en gezinnen in de wijk is dit een handig steunpunt. Men krijgt hier ondersteuning in sociaal maatschappelijke vraagstukken waaronder de dienstverlening Wmo. De dienstverlening is geheel gratis en wordt vooralsnog niet gesubsidieerd door de gemeente. Het is de bedoeling dat we als Stichting het gemakkelijker willen maken voor hen die hulp en ondersteuning nodig hebben en het regie over het eigen leven terug willen nemen. Het laagdrempelig gevoel maakt dat sociaal maatschappelijke vragen beter kunnen worden beantwoord.

Het steunpunt zal bemant worden door ambulante verzorgsters welke ook thuis een bezoekje brengen aan de cliënt die slecht ter been is of niet in de gelegenheid is het steunpunt te bezoeken.

Bezoeker zijn op Dinsdag, Woensdag en Donderdag welkom tijdens de inloop spreek uren tussen 10:00 tot 13:00 uur.

Secretariaat Geen reacties

Door hoge zorgkosten komen vele Nederlanders in geldproblemen

Veel Nederlanders komen door torenhoge zorgkosten in ernstige financiële problemen. Er zijn gevallen bekend waarbij mensen hun huis moeten verkopen of een scheiding moeten aanvragen om de kosten beter te kunnen verdelen.

Anderen hebben geen geld meer voor leuke activiteiten, zoals een vakantie met het gezin.

Dat blijkt uit een eigen onderzoek van RTL Nieuws. Experts spreken van een landelijk probleem.

RTL sprak met tientallen mensen met betalingsproblemen. Het belangrijkste obstakel is dat mensen steeds opnieuw aanlopen tegen nieuwe rekeningen. Naast de maandelijkse zorgpremie en het eigen risico zijn er ook veel eigen bijdragen, bijvoorbeeld voor medicatie, hulpmiddelen en vervoer naar zorgaanbieders.

Veel eigen betalingen

Vooral eigen betalingen dragen bij aan de hoge zorgkosten bij Nederlanders. Dat komt omdat er voor de meeste zorg uit het basispakket een verplicht eigen risico geldt van 385 euro. Wie een specialist in het ziekenhuis bezoekt, is dat bedrag al snel kwijt.

Verder wordt lang niet alle zorg volledig vergoed. Voor bepaalde zorgvormen, zoals medicatie geldt een eigen bijdrage. Andere zorg, zoals fysiotherapie of tandheelkunde, moet in de meeste gevallen zelfs volledig uit eigen portemonnee betaald worden, tenzij er een aanvullende polis voor wordt afgesloten.

Volgens de respondenten zitten de hoge zorgkosten vooral in de eigen bijdragen van:

 • Medicijnen (80 procent)
 • Kosten voor een specialist (67 procent)
 • Kosten van fysiotherapeutische behandelingen (34 procent)

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat:

 • 38 procent van de deelnemers aangeeft niet meer rond te kunnen komen door de hoge en stijgende zorgkosten.
 • 21 procent zorg mijdt om kosten te besparen.
 • 15 procent schulden maakt of een lening heeft afgesloten.

Stapeling kosten

Ook huisarts Toosje Valkenburg spreekt van een opstapeling van verschillende zorgkosten: “Die stapeling zorgt ervoor dat ze soms noodzakelijke zorg laten. Of keuzes maken om iets niet te doen, omdat het op dat moment in hun budget niet goed uitkomt.”

Volgens Valkenburg zijn het ook mensen met een modaal inkomen die in de problemen komen: “We zien ook de problemen toenemen bij mensen die niet helemaal aan de onderkant zitten. Want het leven is al duur, de huren zijn duur, of andere kosten zijn hoog en daar komen de zorgkosten nog eens bovenop.”

Tweederde van de door RTL onderzochte groep meldt meer zorgkosten te maken dan in voorgaande jaren.

Bij sommige gezinnen, die echt niet kunnen rondkomen, wordt er zelfs noodhulp ingeschakeld.

Voorbeeld: Corrie (28)

Corrie (28) is alleenstaande moeder. Ze werkt parttime en heeft een kleine uitkering. Haar inkomen: 22.000 euro bruto. Na aftrek van de huur, vaste lasten en de kosten voor haar dochter blijft daar ongeveer 200 euro netto per maand van over.

Maar hier moeten ook nog de zorgkosten van worden betaald:

 • Premie basis + aanvullende verzekering: 178,70 euro per maand
 • Voor Corrie’s reumatische aandoening gaat ze één keer per week naar de fysiotherapeut. Haar zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) vergoed echter maar 36 behandelingen per jaar. 16 behandelingen (van 34,50 euro) betaalt ze zelf.
 • Ook maakt ze haar eigen risico (385 euro) meestal op aan medicijnen of voor een kortlopende behandeling in het ziekenhuis.
Soort uitgave Kosten per jaar
Premie zorgverzekering (basis en aanvullend) € 2.144,40
Eigen risico € 385
Eigen betalingen € 552
Totaal € 3.081

Corrie’s maandelijkse zorgkosten komen uit op 256,75 euro. Gelukkig krijgt ze wel 99 euro aan zorgtoeslag, waardoor ze maandelijks maar 158 euro kwijt is aan zorgkosten. Van haar inkomen kan ze dat amper betalen. Als de wasmachine kapot gaat of ze op vakantie wil gaan, is daar eigenlijk geen geld voor.

Voorbeeld: Amanda en Luuk (31 en 29)

Amanda (31) en Luuk (29) zijn onlangs getrouwd en wonen in een huurhuis in Rotterdam. Hun gezamenlijk inkomen bedraagt 39.000 euro bruto per jaar. Na de huur, energiekosten, belastingen, premies en andere vaste lasten blijft daar zo’n 500 euro netto per maand van over.

Maar hier moeten ook nog de zorgkosten van worden betaald:

 • Ze hebben beiden een basisverzekering voor 109,95 euro per maand.
 • Ze hebben geen aanvullende polis.
 • Amanda heeft ADHD en gebruikt daarvoor medicatie.
 • Amanda gaat verder 2 keer per jaar naar een alternatieve genezer (kosten 90 euro).
 • Luuk heeft een chronische aandoening aan zijn bewegingsapparaat en heeft daarom veel fysiotherapie nodig.
 • Ze komen niet in aanmerking voor zorgtoeslag.

Een overzicht van de zorgkosten van Amanda en Luuk:

Soort uitgave Kosten per jaar
Premie basisverzekering € 2.638,80
Eigen bijdrage ADHD-medicatie € 250
Eigen risico medicatie en fysiotherapie € 770
Eigen betalingen € 90
Totaal € 3.748,80

Maandelijks komt dit neer op nog eens 312 euro per maand. Amanda en Luuk houden iedere maand dus maar 188 euro over. Sparen, bijvoorbeeld voor een huis, zit er dus eigenlijk niet in, tenzij ze niet op vakantie gaan.

Onduidelijkheid over vergoedingen

Volgens Tamara Madern, lector Schuldpreventie en Vroegsignalering, is een ander probleem dat het voor veel Nederlanders moeilijk is om te zoeken of iets wordt vergoed of niet.

Ook de voorwaarden van zorgverzekeringen en wet- en regelgeving is niet altijd duidelijk. “Het bureaucratische gedeelte’ veel groter geworden. “Mensen moeten veel meer zelf bijhouden”, vertelt Madern.

Op Zorgwijzer staat een overzicht van alle dekkingen in de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Bron: Zorgwijzer.nl

Secretariaat Geen reacties

Abonnementstarief Wmo 2020 omhoog

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is voornemens om per 2020 een eigen bijdrage in te voeren van maximaal € 19,- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Voor de invoering van het abonnementstarief is een wijziging nodig van de Wmo 2015. Het wetsvoorstel is op dinsdag 9 april jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel in mei behandeld in de Eerste Kamer.

 

 

Secretariaat Geen reacties

ZN en VNG gaan voor regionale aanpak zorg in de wijk

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) starten een samenwerkingsnetwerk voor alle regio’s om gezamenlijk de problemen in de wijkverpleging en thuishulp aan te pakken. Samen willen ze voorkomen dat zorg vanuit de Zw botst met zorg vanuit de Wmo.

Dat melden ZN en VNG in een gezamenlijk persbericht. De stap is een verdere uitvoering van de samenwerkingsagenda waaraan gemeenten en zorgverzekeraars vanaf 2016 werken. De samenwerking is de afgelopen jaren sterk uitgebreid, met name als het gaat om ouderenzorg, preventie en geestelijke gezondheidszorg, maar er is vooral behoefte aan goede lokale afstemming op deze gebieden. Een sluitend netwerk moet daarin gaan voorzien.

Afstemming

In de ouderenzorg is goede afstemming nodig tussen de huishoudelijke hulp en wijkverpleging, bijvoorbeeld als het gaat om maaltijdvoorzieningen. Gemeenten en zorgverzekeraars stemmen hun preventieactiviteiten steeds meer af zodat preventie voor doelgroepen en individuele behandelingen elkaar kunnen versterken. Voor de ggz is het belangrijk dat mensen met psychische klachten na hun ggz-behandelingen kunnen rekenen op geschikte woonruimte, werk en ondersteuning vanuit de gemeente.

Minister Hugo de Jonge stelde de problemen in de wijkzorg al eerder aan de kaart. ZN vindt het niet nodig dat dit landelijk geregisseerd wordt, zo stelt CZ-topman Wim van der Meeren in de Telegraaf. “Wij willen geen grote bureaucratische plannen, maar gaan regionaal aan de slag.”

Secretariaat Geen reacties

Ministerraad stemt in met openstellen Wlz voor ggz-cliënt

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2021 open voor mensen met psychische aandoeningen. De ministerraad stemde vrijdag in met toezending van de wetswijziging aan de Tweede Kamer.

Met dit wetsvoorstel worden mensen met een psychische stoornis voor de toegang tot de Wlz niet anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Doordat in de indicatiestelling de psychische problematiek wordt meegenomen in de beoordeling door het CIZ, wordt er gekeken naar de mens als geheel.

Het gaat naar verwachting om 10 duizend cliënten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben en nu zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Toegang tot de Wlz betekent voor deze mensen dat ze voor lange termijn duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze hoeven niet steeds opnieuw aan te tonen dat ze intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en krijgen zekerheid dat samenhangende zorg voor de lange termijn is geregeld. Bij een combinatie van beperkingen, zoals autisme met licht verstandelijke beperking, wordt de mogelijkheid om passend zorgaanbod te vinden vergroot.

Kwetsbaar

“Deze aanpassing is bedoeld voor kwetsbare mensen die het echt niet hebben getroffen in hun leven”, zegt Blokhuis. “Hiermee zetten we een extra stap om de zorg die zij zolang als nodig, dat kan levenslang zijn, op de allerbeste manier te regelen. Deze patiënten en hun naasten hebben al genoeg zorgen. Met lange termijn meer zekerheid over de goede zorg waar ze van op aan kunnen, hoop ik dat we iets van hun zorgen kunnen verlichten.”

Met de aanpassing van de wet geeft het kabinet invulling aan een van de voornemens uit het regeerakkoord en wordt tegemoetgekomen aan een lang geuite wens van partijen in de ggz-sector. Dat de aanpassing pas in 2021 ingaat heeft er mee te maken dat het aanpassen van de Wlz met grote zorgvuldigheid moet gebeuren, omdat het om kwetsbare mensen gaat die ook tijdens het proces zoveel mogelijk zekerheid verdienen, aldus het ministerie.

VWS werkt met meer dan 15 betrokken partijen samen, zoals CIZ, GGZ Nederland, cliëntorganisaties, beroepsgroepen, brancheorganisaties, ZN, VNG, Zorginstituut en CAK. Per regio zullen de betreffende zorgorganisaties worden geïnformeerd. Uitgangspunt bij de samenwerking is dat de overgang voor cliënten zo soepel mogelijk zal verlopen.

Motie

Mensen met psychische problemen hebben op dit moment geen toegang tot de Wlz, behalve een beperkte groep die langer dan drie jaar intramurale behandeling nodig heeft. In februari 2014 nam een brede meerderheid in de Tweede Kamer een motie aan, waarin gevraagd werd de toegang van ggz-cliënten tot de Wlz te regelen. Ook het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) lieten al weten toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten belangrijk te vinden.

Belangenorganisatie MIND reageerde eerder verbolgen op het besluit om ggz-cliënten pas in 2021 toegang te geven tot de Wlz. Volgens MIND betekent nieuw uitstel dat duizenden mensen de komende jaren geen passende zorg krijgen. “Cliënten zijn al vier jaar lang aan het lijntje gehouden”, aldus de organisatie. “Het geduld is nu echt op. De Tweede Kamer heeft in 2014 de motie Bergkamp-Keijzer aangenomen om toegang van ggz-cliënten tot de Wlz te regelen. Moet de uitvoering zeven jaar op zich laten wachten?”

Secretariaat Geen reacties

Week van Zorg en Welzijn – Doe mee!

Week van Zorg en Welzijn – Doe mee!

Van 11 tot en met 16 maart 2019 wordt voor de zevende keer de nationale Week van Zorg en Welzijn (WZW) gehouden. Dé gelegenheid om te laten zien wat we doen en waar we trots op zijn als sector. In 2019 focussen we ons op de doelgroep zij-instromers en herintreders. Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen jaarlijks deelnemen door middel van een open dag of activiteiten.

 

Festivals ontdek Zorg en Welzijn

Sinds november zijn we in de regio Zuid-Holland Noord en Midden-Holland achter de schermen druk bezig met het organiseren van twee festivals.

Op twee locaties in de regio zetten wij de deuren open voor herintreders, zij-instromers en studenten. Zij ontdekken alles over o.a. opleidingen, loopbaanadvies, aanbod van vacatures in de regio en de grote diversiteit aan functies en sectoren binnen zorg en welzijn.

Verwacht geen standaard banenmarkten met kraampjes, maar aantrekkelijke festivals waar het bruist van de energie en van alles te beleven en te ervaren is! Denk bijvoorbeeld aan een innovatie-lab met technische snufjes die zorgmedewerkers ondersteunen bij hun werk, speeddates met werkgevers, workshops, CV-dokter, loopbaangesprekken,  virtual-reality, (lokale)artiesten, foodtrucks, sneltekenaars, spelletjes etc.

Iedere bezoeker moet het festival verlaten met nieuwe inzichten en/of een concrete afspraak voor loopbaanadvies, meeloopstage, oriëntatiebaan, of een gesprek voor een leer-werktraject, afhankelijk van het aanbod en de behoefte bij de werkzoekende.

 

Gouda – MBO Rijnland

Dinsdag 12 maart 15.00 – 21.00 uur

Secretariaat Geen reacties

Geen zorg met de feestdagen

De feestdagen komen er aan en dan zijn ook wij gesloten. Op deze dagen zullen we geen zorg bieden.
Vriendelijk het verzoek deze dagen goed in de gaten te houden en te noteren in uw agenda.

 • Op 25 en 26 december zullen wij gesloten zijn.
 • Op 31 december zijn we tot 13:00 uur te bereiken.
 • Op 1 januari zijn we gesloten.

Voor specifieke dringende gevallen zal er gekeken worden naar een passende oplossing. Hierover hoort u meer van uw verzorgster.
De zorg start weer vanaf 2 januari 2019

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice op 088-532 77 00
Deze is te bereiken van 09:00 uur tot 16:00 uur.

Wij vertrouwen u zo naar behoren te hebben ingelicht.

Klantenservice

Secretariaat Geen reacties

Wij zijn verhuist en hebben een nieuw telefoonnummer

Stichting Gravenberch, Zuidelijk Halfrond 1 – 2801 DD Gouda

Stichting Gravenberch is onlangs per 1 december verhuist naar haar nieuwe locatie te Gouda.
Op het Zuidelijk Halfrond 1, is ze op de eerste etage gevestigd met veel meer ruimte voor de Planning en het Secretariaat.
Deze locatie leent zich goed om individuele en groepsgesprekken te voeren alsmede haar vergaderingen te voeren.
De vorige locatie was hier niet allemaal voor geschikt. Zo moest er steeds uitgeweken worden naar de Chocolade fabriek om vergaderingen te houden. We zijn blij met deze nieuwe locatie die veel meer mogelijkheden te bieden heeft en ook voor bezoekers met een rolstoel toegankelijk is.

Met de verhuizing is ook ons telefoonnummer gewijzigd. Er is nu een telefonische ingang voor eenieder.
Een keuze menu voorafgaand maakt het mogelijk om direct met de juiste afdeling in contact te komen.
Onze klantenservice beschikt over alle expertise om iedere cliënt snel en efficiënt te kunnen helpen met vragen over de zorg.
Heeft u vragen over de Wmo of bent u al een bestaande cliënt en wilt u uw afspraak wijzigen of annuleren dan kunt u gerust met de Klantenservice contact opnemen. Zij zullen u verder adviseren en u de juiste informatie verstrekken.

Ons nieuw adres is:
Zuidelijk Halfrond 1
2801 DD Gouda
Tel: 088-532 77 00