AGB-Code

Secretariaat

2801 DD GOUDA

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00
Welkom bij Stichting Gravenberch, het steunpunt voor uw Thuiszorg.
27 May 2022

AGB-Code

Secretariaat

2801 DD GOUDA

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00

Contact

alexandra_fraser

Hoe contact met ons te krijgen

Wij zijn door de corona maatregels beperkt bereikbaar. Hierdoor werken velen ook van huis uit om mogelijke verspreiding te voorkomen.
Telefonisch zijn we te bereiken van maandag tot vrijdag tussen 09:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 15:00 uur.
Telefoneren
Stichting Gravenberch

Verstuur je post naar

Zuidelijk Halfrond 1
2801 DD Gouda
donation-payment

Volg ons online of app ons

Bent u vaak online? Wij helpen u graag.

Meest gestelde vragen

Hoe kom ik in aanmerking voor pastorale zorg

Stichting Gravenberch biedt Pastorale geestelijke zorg en zorg vanuit de Wmo aan eenieder die daar behoefte aan heeft. Pastorale zorg is zorg welke gericht is op de ondersteuning vanuit het christelijk geloof. Wmo is de ondersteuning vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning.  Om in aanmerking te komen voor zorg kunt u zich aanmelden bij een van onze Zorg Kringen bij u in de buurt of telefonisch contact opnemen met onze ledenservice .

Moet je aangesloten zijn bij een gemeente om pastorale zorg te ontvangen?

Om goede ondersteuning in de pastorale zorg te kunnen bieden is een nauw contact met de pastorale medewerkers noodzakelijk. Dit contact begint vaak in onze gemeente waar meestal de eerste zorg plaatsvindt, ‘het gebed’. Dit is vaak de deur om te komen tot een zorgplan dat bij u past.

Kunnen niet christenen ook pastorale zorg krijgen?

Stichting Gravenberch verstrekt vanuit haar diaconie pastorale zorg aan een ieder de aangesloten is bij haar gemeente. Het is een belangrijk onderdeel van de Christelijke zorg. Ook niet christenen kunnen deze zorg ontvangen. Het is wel zo dat een ieder die zorg nodig heeft dit vanuit de gemeente ontvangt.

Heeft Stichting Gravenberch een keurmerk?

Er bestaan instanties die “pastorale zorg” aanbieden en een keurmerk hebben. Stichting Gravenberch, streeft ernaar om in haar geloofsovertuiging zorgvuldig de bijbelse richtlijnen te volgen die uitgezet zijn binnen haar diaconie, om de juiste geestelijke zorg en bescherming te bieden aan haar leden, welke onder haar verantwoording vallen.  In dit licht heeft God Zijn werk geen keurmerk nodig van de mens  maar is het God zelf die obstakels verwijderd uit de levens van mensen.

Ik ben een christen maar ben niet aangesloten bij Een kerk. Kom ik in aanmerking voor pastorale zorg?

Pastorale zorg is er voor een ieder, dus ook voor u die om wat voor redenen niet meer naar de kerk kan. Het kan zijn dat u een oudere bent die niet meer in staat is de kerk te bezoeken of door lichamelijke beperkingen niet naar de kerk kan. Het is de verantwoording van onze gemeente om u als lid ook de zorg thuis aan te kunnen bieden.

Wat zijn de kosten voor pastorale zorg

Pastorale zorg kent niet directe kosten. Als gemeente lid krijgt u pastorale zorg van de gemeente. Het is een onderdeel van het lidmaatschap. De zorg voor de schapen komt geheel vanuit het diaconie.

Als u geen lid bent van de gemeente dan betaald u een eigen bijdragen welke geheel afhankelijk is van factoren zoals inkomen en het soort zorg dat nodig is.
De kosten voor pastorale zorg kunnen mogelijk worden vergoed en zelfs bij uw belastingaangifte worden afgeschreven. Afhankelijk van uw situatie zal gekeken worden hoeveel zorg u nodig hebt en zal met u een plan van aanpak worden opgesteld. Met dit plan kan het mogelijk zijn dat u een PGB (Persoons Gebonden Budget) kunt aanvragen bij uw gemeente. Beraad hiervoor eerst bij uw gemeente want niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB. Als uw inkomen ten hoogte van het bijstandsniveau is, zou u bij uw gemeente mogelijk, met betrekking tot zorgkosten, een beroep kunnen doen op de Wet Bijzondere Bijstand (WBB).

Zijn de pastorale gesprekken vertrouwelijk?

Pastorale medewerkers hebben een beroepsgeheim plicht vanuit de gemeente. Zij zijn gekwalificeerd en gescreend voor hun werkzaamheden en dragen verantwoording af aan het diaconie. Als lid van de gemeente mag u binnen de zorgplicht die het Diaconie heeft verwachten dat alle gesprekken op vertrouwelijke basis geschieden en dat aan het beroepsgeheim geen twijfel over mag ontstaan.

Top
WhatsApp WhatsApp us