Dagbesteding is een zinvolle invulling geven aan de dag. Zo kan een dag voor een client zinvol zijn als die gericht is op activiteiten die de ontwikkeling bevorderen op basis van diens talenten, interesses en fysieke mogelijkheden. U kunt bij een dagbesteding denken aan ouderen en jongeren, blinden, doven, lichamelijk beperkten, mensen met psychische problemen en verstandelijk beperkten.

De door ons professioneel opgeleiden kunnen uw dagbesteding volledig inplannen, samen met u coördineren en de omschreven doelen vastleggen in een ondersteuningsplan. Het uitgangspunt is dat u als client gestimuleerd wordt;

  • om een zinvolle en gestructureerde daginvulling te genieten.
  • dat uw fysieke en verstandelijk vermogen op een door u wenselijke en plezierige manier uitgedaagd wordt.
  • dat u met begeleiding uit uw comfortzone wordt gehaald om zo isolement te voorkomen.
  • en het trachten zoveel mogelijk een maatschappelijke bijdrage te leveren.

 

WMO dagbesteding individueel, in een groep of op maat

Zorg, gaat over de zorg voor de mens die bij ons centraal staat. De uitdaging accepteren om de client zijn zelfredzaamheid te bevorderen. Als team en betrokken dienstbare zorgverleners is het voor ons belangrijk een ieder de zorg te bieden die we zelf ook graag zouden willen genieten. Het is daarom belangrijk dat voor een ieder de dag op een zinvolle en bevredigende wijze ingevuld wordt.

Maar niet iedereen kan dat doen in de vorm van werk. Bijvoorbeeld door ziekte of verstandelijke of lichamelijke beperkingen. Dan is het goed dat wij samen met u ogen zoeken naar de invulling van alternatieve mogelijkheden om toch een dagritme te hebben of te houden, om sociaal actief te blijven en toch een bijdrage te leveren aan de samenleving.

We kennen allemaal wel een voorbeeld van groepsbegeleiding of WMO dagbesteding uit onze omgeving: Iemand met Alzheimer die af en toe een dagdeel naar de dagbesteding gaat in een verpleeghuis. Iemand met het syndroom van Down die dagbesteding krijgt in een activiteitencentrum. En mensen met psychiatrische problemen die samen een eetcafé runnen.

Stichting Gravenberch vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk deel uitmaken en blijven uitmaken van de maatschappij. Wij zijn daarom steeds bezig naar het zoeken van meer vormen van dagbesteding in bijvoorbeeld buurthuizen of bij sportverenigingen. We treden hiervoor in nauw overleg met vele organisaties. Op die manier kan de benodigde groepsbegeleiding of WMO dagbesteding steeds meer op maat worden samengesteld.

daycare