AGB-Code

Secretariaat

2719 EP Zoetermeer

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00
Welkom bij Stichting Gravenberch, het steunpunt voor uw Thuiszorg.

AGB-Code

Secretariaat

2719 EP Zoetermeer

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00

Jongeren zorg

Pastorale zorg voor jongeren

Bij ambulante jeugdhulp ontvangt u thuis hulp als er problemen zijn in het gezin. Bijvoorbeeld als er ruzie is tussen kinderen en ouders. Of als kinderen spijbelen of licht depressief zijn.

Kinderen behoren een vrije geest te hebben en dienen we ze in hun geloof niet te belemmeren om te kunnen aanvaarden wat ze door hun ouders geleerd wordt. Dit bouwt hen zowel geestelijk als in hun geloof en zelfvertrouwen op. Toch zien we dat kinderen te maken krijgen met situaties die hen belemmeren in hun persoonlijke ontwikkeling en of kind zijn. Hier is de kerk gemeente zeer alert op.

Pastorale zorg voor jongeren is een belangrijk element in de gemeente van Christus. “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods”.
Luc 18:16-17

 

Waar lopen kinderen tegenaan

Tiener kinderen hebben vaak moeite om zich aan te passen op school, in groepen (sociale contacten) of thuis. Dit kan zijn door;

  • andere leef omstandigheden zoals bijvoorbeeld een verhuizing
  • agressie en dominantie thuis
  • armoede in thuissituatie
  • traumatische ervaringen door bijvoorbeeld overlijden
  • bij een scheiding

Hierin kan het zijn dat een kind moeilijk aansluiting kan vinden in een groep of zich aan kan passen op school.

Hoe besteden wij als pastorale verzorgers daar aandacht aan.

Wanneer een individueel of een gezin te maken krijgt met een crisis dan zijn wij binnen de gemeente het eerste contact die de verantwoording heeft om de crisis te neutraliseren. Dat betekend dat onze eerste focus het belang van het gezinslid moet zijn om die de nodige geestelijke zorg te bieden naast de ondersteuning die noodzakelijk is voor het kind als ook voor de ouders.

In onze uitvoerende taak wordt er in het begeleidingsplan aandacht besteed aan de gebeurtenissen en de doelstellingen als oplossing, waar willen we heen, die samen zijn opgesteld. In het plan verwerpen we geenszins de behoefte en wensen van het kind maar trachten deze te stimuleren door gezonde leerstellingen toe te passen. Hier is een luisterend oor evenzo belangrijk als bescherming van iedere individu binnen het gezin. Geestelijke zorg is het belangrijkste wat ingezet wordt om de situatie te neutraliseren.

Ook zullen de pleinen der stad vol zijn van jongens en meisjes, die daar spelen.

Als kerkgemeenschap streven we naar de gezonde leer en dus ook naar het welzijn van zowel kind als ouder.

Hebt u ook de behoefte om als vrijwilliger deel te zijn van onze gemeente, stuur ons dan een verzoek.

Top
WhatsApp WhatsApp us