Kwaliteitshandboek

Stichting Gravenberch heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een systeem gericht op beheersing en verbetering van de bedrijfsvoering (processen) binnen de organisatie met als doel continu verbeteren van product en dienstverlening en uiteindelijk een verhoging van de cliënttevredenheid.

Het is dus een samenhangend geheel van afspraken die ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie doet wat nodig is om de organisatiedoelen te realiseren. Om deze afspraken te ordenen en voor alle medewerkers toegankelijk te maken heeft Stichting Gravenberch deze in een overzichtelijk kwaliteitshandboek vastgelegd.

Bekijk hier ons kwaliteitshandboek