Pastorale zorg is een belangrijk element in de onderlinge verbon­denheid en betrokkenheid van de leden van Stichting Gravenberch. “Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, als één lid in vreugde is, delen alle leden in de vreugde”. Als leden worden we opgeroepen om oog te hebben voor elkaar en in elkaars zorgen en vreugden te delen. Vanuit dit principe zijn we ook instaat zorg te verlenen door “dienstbaarheid”.

Pastorale zorg is de geestelijke zorgverlening aan leden van Stichting Gravenberch. Het kan zijn dat iemand door gevolg van een ernstige ziekte persoonlijk te lijden heeft of onder zware werkdruk door het leven gaat of relatie problemen heeft, of door verlies een rouw proces moeilijk kan verwerken, een laag zelfbeeld van zichzelf heeft of agressief gedrag vertoond in het huwelijk, geen goede omgang met de kinderen weet te realiseren of een vertekend beeld heeft over het christelijk geloof, enzovoorts. In zulke situaties bieden wij professionele pastorale zorg om iedere crisis te neutraliseren.

Pastorale zorg is geestelijke zorg welke op basis van Bijbelse principes, inzicht geeft in de oorsprong van de crisis, waaruit kracht ontleent wordt om geestelijke genezing voort te brengen. Het kan gemakkelijk naast de reguliere behandeling gegeven worden. Pastorale zorg is geestelijke zorg welke een andere benadering heeft dan de Geestelijke Gezondheid Zorg.

Als Pastorale organisatie zijn we aan een ethische code gebonden waarin ons beroepsgeheim verankerd is welke ons de juridische verplichting oplegt om het besprokene op geen enkele wijze openbaar te stellen.

Hoe helpt pastorale zorg u?

Ons denken is het commando centrum van waaruit vele gedachten zich ontwikkelen. Als we onze gedachten kunnen beheersen dan kunnen we weer controle krijgen over ons leven. Er zijn vele redenen waarom een pastoraal gesprek nodig is of juist u helpt inzicht te krijgen in waarom bepaalde gebeurtenissen plaats vinden in uw leven of waarom het zo druk kan zijn in uw hoofd.

  • Onze gevoelens;  zijn een domein van prikkelingen van behoeften die we graag willen doen vervullen. Uw gevoel zegt u iets waar u graag antwoord op wilt hebben of juist naar opzoek bent. Het kan afwijzing, niet genoeg liefde, misbruik of herstel van pijn en verdriet uit het verleden zijn.
  • Onze Persoonlijkheid;  is de identiteit die we weer geven zoals we willen zijn en gaat nog verder dan dat. Ons karakter, onze eigenschappen onze waarden en normen onze omgang, etc. die door de maatschappij worden beïnvloed waardoor we verwikkeld raken in een identiteit crisis. Hier worstelen vele jongeren mee.
  • Onze relatie;  In onze relatie met anderen gaat het niet altijd even goed. Vaak worden we niet goed begrepen of sluiten we ons juist af of laten de situatie maar over ons heen komen. Huwelijken die beklemmend zijn waarin partijen zich verstikken of in onze relatie met ouders en onze kinderen. In al deze en vele andere gevallen kan het helpen om pastorale ondersteuning in te zetten.
  • Persoonlijke problemen; Stress, spanningsklachten, piekeren, stemmingsklachten, verdriet, pijn, angst, eenzaamheid, verslaving, ontevredenheid, overspannenheid, depressiviteit en angstgevoelens. Ook in zulke situaties wil pastorale zorg inzicht en rust geven tot herstel.
  • Religie;  binnen het pastoraal gesprek kunt u vragen hebben over uw levensbeschouwing, hoe u of samen met uw gezin het geloof beter kunt praktiseren of vragen over  uw geloofswandel maar ook over, gebondenheid en occultisme, angst, schuldgevoelens of hoe zonden te vergeven. U wilt groeien in uw geloof, maar hebt het gevoel dat u daarin vast te loopt. Al deze vragen zullen samen met u stap voor stap besproken worden om u tot ware inzichten te brengen van het christelijk geloof.

Deze vijf voorbeelden zijn maar enkele waarbij pastorale zorg een goed middel is om naast de reguliere zorg in te zetten tot herstel. We streven ernaar om zorg te bieden waarin uw zelfredzaamheid bevorderd wordt en tegelijkertijd de crisis af zal nemen. Onze pastorale medewerkers voeren graag samen met u, individuele of groepsgesprekken in een omgeving waarin u zich het prettigst voelt. Maak vandaag nog een afspraak en wordt ook lid van Stichting Gravenberch.