Project 2020 is van start gegaan.

U bent wekelijks getuigen van al onze inspanningen om de waarheid van het Woord te delen met velen van u. Uw reacties en bemoedigingen hebben ertoe geleid dat anderen Gods liefde en genade ook zijn gaan begrijpen en zijn gaan toepassen in hun leven. Elke gift die u gegeven heeft en iedere offer die u gedaan heeft is in het belang geweest van de levensverandering van mensen die we dagelijks spreken, voor bidden, helpen met hun geloof, hun huwelijk de opvoeding van hun kinderen en met nog veel meer.
Ons werk willen we blijven voortzetten in de harten waar het geloof nog geen vaste vorm heeft aangenomen. Zoals u ziet is het werk van de Heer onze dagelijkse roeping om mensen te bereiken en te inspireren hun levenswijze te doen veranderen.

Ik ben vastberaden om het Woord van God, wat de blijde boodschap is, daar te brengen in de harten van ieder mens zodat ze Gods liefde voor hen kunnen ervaren. (Ps. Vincent)

We hebben om mensen te bereiken in geloof veel offers moeten brengen en doen dat nu nog. Onze radiostation “Radiofamily7” is een van de media’s die we in het binnen en buitenland inzetten om daar het licht van het Woord in de harten te krijgen.
Onze Stichting is pastoraal gericht op de totale verzorging en de bevrijding, de reiniging en heiliging van de geest en de ziel van de mens. De programmaboekjes die we verspreiden maken het mogelijk om meer mensen kennis te doen maken met het werk van de Heer.
En de vele bezoeken die we afleggen bij de mensen thuis, in ziekenhuizen, gevangenissen, verpleeg te huizen is een onderdeel van de verspreiding van het Woord. De prediking en de Bijbelstudies staan centraal in het geheel van ons werk voor de HEER.

De offers die we brengen zijn enorm. We hebben een totaal ander leven en leven niet als ieder ander gezin. We zijn dagelijks elke dag van smorgens vroeg tot laat in de avond zeven dagen in de week met Gods onfeilbare liefde door Zijn Woord bezig. (Ps. Sandra)

Onze resources zijn heel beperkt en kunnen we niet veel mee doen. Alles dat we kunnen doen komt vanuit onze eigen inkomens. We worden niet gesubsidieerd of hebben geen lening bij banken lopen.
Onze kerkelijke organisaties zijn geheel schuldvrij en prijs de Heer daarvoor. We mogen op Hem vertrouwen en geloven dat Hij het doet.
Na ongeveer zeven jaar sparen hebben we een tweedehands bedrijfsauto kunnen aanschaffen. We zaaien overal in. Of het door onze inspanningen in het werk van de Heer is of het met mensen zijn die we spreken, we zaaien en weten dat wat en waar we gezaaid hebben we ook zullen oogsten.

Leg uw eigen steen met uw naam erop.

Familie naam in steen

Project 2020 heeft als doel om de gemeente van de Heere Jezus Christus een betere gestalte te geven en veel meer mensen te bereiken met de waarheid van het Woord, in Eenheid met elkaar God te aanbidden in een omgeving van broederlijke liefde, vrede en rust. Een plek waar eenieder God Zijn onfeilbare liefde voor hen die willen deelnemen wil openbaren en wil helpen en ondersteunen in hun wandel naar hun door God gegeven bestemming. Om dit te kunnen doen vragen we eenieder om in geloof met ons te staan en een partner van God te worden in dit project, dat wij in eenheid bij machte zijn om dit samen als offer aan God op te dragen. Hiervoor hebben we uw hulp nodig. Ongeveer 3000 tot 5000 gezinnen krijgen de gelegenheid om een steen te doneren welke zichtbaar zal worden gebruikt voor het huis van de Heer. We vragen aan iedere deelnemer om aan boord te komen van Project 2020. We geloven dat, als we met z’n allen een minimaal bedrag van € 10,- of meer zaaien we daarmee al een steen hebben gelegd voor de bouw van Project 2020.

2020, is zo voor de deur en daarom wordt iedere bijdragen of gift door Zijn genade dankbaar ontvangen in vastberadenheid dat we door blijven gaan met de verspreiding van het Evangelie van het ware Woord van Genade, Liefde, Hoop en Eenheid.

Hoe kan ik deelnemen?

Klik op deze link https://useplink.com/payment/FfQJ7BKWMNrh7N3xeA2M en zaai uw gift in een toekomst waarin God u Zijn liefde zal openbaren. Of ga naar onze website https://stichtinggravenberch.nl/doneren en maak veilig en gemakkelijk via iDeal een willekeurig bedrag over onder vermelding van Project 2020. Wenst u regelmatig een vastbedrag over te maken, download dan hier ons SEPA formulier.

 

Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen.

Uw bijdragen wordt zeer gewaardeerd.

Maak nu uw gift of meer over voor Project 2020