Secretariaat Geen reacties

Beste cliënten,

Stichting Gravenberch vraagt uw aandacht voor de volgende mededeling.

Stichting Gravenberch heeft besloten om de planning regio gebonden te gaan aanbieden per 1 oktober.

Op dit besluit is het bestuur gekomen door geluiden die de organisatie heeft vernomen vanuit het werkveld.

Meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met medewerkers van onze organisatie. Mede door deze gesprekken, heeft het bestuur besloten tegemoet te komen aan de wens en verzoek van haar medewerkers.

Wat betekent dit voor u?

Deze wijziging kan als gevolg hebben dat mogelijk uw vaste hulp naar een andere regio wordt overgeplaatst. En dat u, een nieuwe, vaste hulp zult krijgen.  En natuurlijk proberen we daar waar nodig een medewerker te laten waar ze haar dienstverlening uitoefent.

Wij realiseren ons ook dat dit voor u, als cliënt, mogelijk vervelend kan zijn, immers u bent gewend geraakt aan uw (vaste) hulp. Wij hebben hier dan ook begrip voor.

Aan de andere kant vragen wij uw begrip voor de afweging die het bestuur gemaakt heeft en willen u graag melden hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Stichting Gravenberch wil, als organisatie, naast het bieden van goede zorg aan haar cliënten, ook zorg dragen voor het welzijn van haar medewerkers.

Voor het bestuur is het minstens zo belangrijk om gehoor te geven aan de wensen of/of verzoeken van onze medewerkers. Immers zij zijn het, die ons visitekaartje zijn en u de zorg mogen bieden.

Daarom is besloten om de planning van iedere medewerker te herzien en te beoordelen of deze nog passend is, binnen de afstanden die gelden bij het aanbieden van uw zorg.

Iedere medewerker krijgt een eigen regio waarin zij haar cliënten kan bedienen.

Hierdoor komt Stichting Gravenberch tegemoet aan het welzijn en prettige werksfeer van onze medewerkers.

Wij spreken de hoop en verwachting uit, naar u, als cliënt, dat u er op zult vertrouwen dat, ook een andere medewerker van Stichting Gravenberch, diezelfde goede zorg zal bieden zoals u dat gewend was.

Mocht u naar aanleiding van deze mededeling nog vragen hebben en/of er zijn onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de Planning op nummer 088-5327700 of per e-mail naar planning@stichtinggravenberch.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur