AGB-Code

Secretariaat

2719 EP Zoetermeer

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00
Welkom bij Stichting Gravenberch, het steunpunt voor uw Thuiszorg.

AGB-Code

Secretariaat

2719 EP Zoetermeer

Maandag tot Donderdag

09:00 - 15:00
Klantenservice
088-532 77 00

Samen muren bouwen

het wegnemen van uw zorg welke wij tot
onze zorg te maken .

Wat zijn onze ambities voor de zorg

 • Kwalitatieve zorg samen
 • Toegankelijke zorg voor eenieder
 • Betaalbare zorg
 • Professionele zorg
 • Bewogen zorg

Direct regelen

Pastoraal Bezoek Aanvragen

Het zit niet mee. Alles lijkt verkeerd te gaan. Wat moet ik nu!
Na zoveel jaar, mijn relatie op de klippen. Waarom toch?
Ik ben mijn baan kwijt en heb nu een enorme schuld. Hoe kom ik daar vanaf?
Ik had beter geluisterd. Nu ben ik gedetineerd. Hoe ga ik verder?

Zoveel verschillende vragen waarop veel geen antwoord hebben.. Als Pastorale organisatie streven wij ernaar om iedere crisis situatie bij u weg te nemen door gesprekken te voeren die moeten leiden tot uw zelfredzaamheid.

Alle gesprekken die wij met onze cliënten voeren zijn vertrouwelijke gesprekken en ligt onze geheimhoudingsplicht daaraan ten grondslag. Wij vinden uw vertrouwen in onze betrouwbaarheid zeer belangrijk en waken daar permanent over.

Het nummer van uw verblijf of waar u op te bereiken bent

Gebedsverzoek

Wij geloven in de kracht van de Heilige geest

We begrijpen dat iedere situatie iets is dat aangrijpend kan zijn in uw leven en dat we mogen beseffen dat we God hard nodig hebben om bemoeienis te hebben in ons leven. Het kan ziekte zijn, of just een geboorte. Of zaken die met uw werk te maken hebben of misschien wilt u voor een ander een gebed doen.
In alle gevallen mogen we gerust zijn te weten dat God bij machte is veel meer te kunnen doen dan wij voor kunnen bidden. We moeten het alleen vragen. “wie mijn naam roept zal ik horen”. Gebed is het krachtigste middel om in het geestelijke alles hier op aarde vrij te zetten.

Stuur ons uw gebedsverzoek en geloof dat God is staat is, om alles te doen wat u Hem vraagt, en krachtig in u leven zal bewegen als wij in overeenstemming met Hem voor u zullen bidden.

Geef hier aan wat uw burgerlijke stand is.

Let op besprenkeling is geen Bijbelse doop

Vermeld hier uw gebedsverzoek

Aanmelden voor hulp in de huishouding

Heeft u hulp nodig in de huishouding, persoonlijke begeleiding of hulp met de opvoeding van uw kinderen? Of wilt u  andere mensen kunnen ontmoeten? Dan kunt u als lid Pastorale ondersteuning krijgen.  Of ondersteunende zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Vraag hier direct thuiszorg of pastorale zorg aan door het formulier in te vullen.
U kunt ons ook bellen als u vragen hebt. Dat kan op werkdagen van Ma tot Vrij tussen 10:00 en 16:00 uur.

Kies hier een zorg vraag

Vul hier eventueel bijzonderheden in waar wij rekening mee moeten houden.

Persoonlijke begeleiding

Begeleiding in dagelijks leven

Maakt u – of uw kind – moeilijk contact met anderen? Of heeft u moeite om dagelijkse activiteiten te regelen? Dan kunt u begeleiding krijgen.

 • Een begeleider of coach geeft u hulp, zodat u zelfstandig kunt leven.
 • Een begeleider of coach ondersteunt uw kind. Bijvoorbeeld bij een ziekte, beperking of gedragsprobleem.

Er zijn 2 soorten begeleiding: persoonlijke begeleiding en begeleiding in een groep (dagbesteding).

Bij persoonlijke (individuele) begeleiding helpt de begeleider alleen u. U krijgt begeleiding bij:

 • de administratie. Een overzicht krijgen van uw facturen, contracten en verzekeringen
 • boodschappen doen. Of het bedienen van huishoudelijke apparaten
 • woonbegeleiding. Bijvoorbeeld leren om het huishouden te doen
 • hulp bij de opvoeding van uw kleine kinderen
 • het indelen van de dag en dingen gaan doen
 • het leggen van contact met andere mensen
 • het verminderen van gedragsproblemen

Specialistische Persoonlijke Begeleiding

SPB is bedoeld voor hen die door een (psychische) aandoening niet meer instaat zijn om hun zaken geregeld te krijgen. Dit is hulp die geboden wordt aan mensen met een eigen onderneming of ZZP-er zijn en door een ziekte niet meer instaat zijn om hun administratie of bedrijfsvoering zelf te regelen. De hulpverlener helpt u met uw administratie op orde te krijgen, verzekeringen, financiën en zorgen dat de nodige briefingen aan instanties en derden goed verloopt zodat er geen achterstanden ontstaan.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze ledenservice of bel 0182-605510

Direct Begeleiding aanvragen

Kies hier een zorg vraag

Vervoer aanvragen

Reserveer hier uw ledenvervoer

Als u niet over vervoer beschikt, kunnen wij zorgen voor uw vervoer naar en van de kerk, uw huisarts, het ziekenhuis, dagbesteding, een familie bezoek of naar het winkelcentrum. U wordt dan opgehaald en gebracht naar uw bestemming. Reserveer tijdig uw vervoerder. U kunt 24 uur van te voren van Maandag tot Zondag uw vervoer reserveren. De tijden staan vermeld op de vervoerders pagina. Onze vervoersdienst wordt door vrijwilligers ingevuld die u met een particuliere auto vervoeren. Plan hier direct uw vervoerder in. Direct inplannen

Huwelijksinzegening aanvragen

Informatie nog niet beschikbaar

Automatisch betalen

Gemakkelijk u automatisch betalingen verrichten

Op deze website kunt u op diverse manieren uw betalingen regelen. Alles wordt in een beveiligde omgeving afgewikkeld. Daarmee zijn uw gegevens veilig en beschermd voor ongewenste bezoekers. Onderaan vindt u de mogelijkheden om uw betalingen te regelen. Ga naar Automatisch betalen.

Overlijden melden

Informatie nog niet beschikbaar

Wat is uw situatie?

Hoe kom ik in aanmerking voor pastorale zorg

Stichting Gravenberch biedt Pastorale zorg aan eenieder die daar behoefte aan heeft. Pastorale zorg is bedoeld voor onze leden. Om in aanmerking te komen voor pastorale zorg kunt u zich aanmelden bij een van onze pastorale steunpunten of via deze website uw aanvraag indienen. Met uw aanmelding wordt u lid van onze gemeente en krijgt u een pastorale medewerker binnen uw woon regio aangeboden.

Moet je aangesloten zijn bij een gemeente om pastorale zorg te ontvangen?

Om goede ondersteuning in de pastorale zorg te kunnen bieden is een nauw contact met de pastorale medewerkers noodzakelijk. Dit contact begint vaak in onze gemeente waar meestal de eerste zorg plaatsvindt, ‘het gebed’. Dit is vaak de deur om te komen tot een zorgplan dat bij u past.

Kunnen niet christenen ook pastorale zorg krijgen?

Stichting Gravenberch verstrekt vanuit haar diaconie pastorale zorg aan een ieder de aangesloten is bij haar gemeente. Het is een belangrijk onderdeel van de Christelijke zorg. Ook niet christenen kunnen deze zorg ontvangen. Het is wel zo dat een ieder die zorg nodig heeft dit vanuit de gemeente ontvangt.

Heeft Stichting Gravenberch een keurmerk?

Stichting Gravenberch, streeft ernaar om in haar geloofsovertuiging zorgvuldig de bijbelse richtlijnen te volgen die uitgezet zijn binnen haar diaconie en als grondslag dienen in haar liturgie, om de juiste geestelijke zorg en bescherming te bieden aan haar leden, welke onder haar verantwoording vallen.  In dit licht heeft God Zijn werk geen keurmerk nodig van de mens,  maar is het God zelf die obstakels verwijderd uit de levens van mensen.

Ik ben een christen maar ben niet aangesloten bij Een kerk. Kom ik in aanmerking voor pastorale zorg?

Pastorale zorg is er voor een ieder, dus ook voor u die om wat voor redenen niet meer naar de kerk kan. Het kan zijn dat u een oudere bent die niet meer in staat is de kerk te bezoeken of door lichamelijke beperkingen niet naar de kerk kan. Het is de verantwoording van onze gemeente om u als lid ook de zorg thuis aan te kunnen bieden.

Wat zijn de kosten voor pastorale zorg

Pastorale zorg kent niet directe kosten. Als gemeente lid krijgt u pastorale zorg van de gemeente. Het is een onderdeel van het lidmaatschap. De zorg voor de schapen komt geheel vanuit het diaconie.

Als u geen lid bent van de gemeente dan betaald u een kleine eigen bijdragen welke geheel afhankelijk is van factoren zoals woonplaats, inkomen en het soort zorg dat nodig is. De kerkelijke gemeente kan in sommige gevallen u tegemoet komen in de kosten. Lees hier meer over de eigen bijdrage.

 

De kosten voor pastorale zorg kunnen mogelijk worden vergoed en zelfs bij uw belastingaangifte worden afgeschreven. Afhankelijk van uw situatie zal gekeken worden hoeveel zorg u nodig hebt en zal met u een plan van aanpak worden opgesteld. Met dit plan kan het mogelijk zijn dat u een PGB (Persoons Gebonden Budget) kunt aanvragen bij uw gemeente. Beraad hiervoor eerst bij uw gemeente want niet iedereen komt in aanmerking voor een PGB. Als uw inkomen ten hoogte van het bijstandsniveau is, zou u bij uw gemeente mogelijk, met betrekking tot zorgkosten, een beroep kunnen doen op de Wet Bijzondere Bijstand (WBB).

Zijn de pastorale gesprekken vertrouwelijk?

Pastorale medewerkers hebben een beroepsgeheim plicht vanuit de gemeente. Zij zijn gekwalificeerd en gescreend voor hun werkzaamheden en dragen verantwoording af aan het diaconie. Als lid van de gemeente mag u binnen de zorgplicht die het Diaconie heeft verwachten dat alle gesprekken op vertrouwelijke basis geschieden en dat aan het beroepsgeheim geen twijfel over mag ontstaan.

 

En als kerkelijke organisatie hebben wij de verplichting en de rechterlijke verantwoording om iedere aangelegenheid welke betrekking heeft op de (leden) gemeente, deelgemeenten en of betrokken organisaties van de gemeente binnen onze geheimhoudingsplichten te houden met die verstande dat ook wij de plicht en verantwoording hebben zaken die buiten onze autoriteit vallen bespreekbaar te maken.

Thuiszorg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt genoeg ruimte om de zelfredzaamheid te bevorderen. Ook thuiszorg valt onder onze pastorale zorg.
couplePraying-300x200

Geestelijke verzorging

Geestelijke zorg en gebed zijn onlosmakelijk van elkaar. Het is voor ieder mens belangrijk om in die stilte van rust de kracht te ervaren wat leidt tot oplossingen voor elke situatie.

Voor het gezin

Pastorale gezinsondersteuning leidt tot herstel van de fundering en het behoud van de eenheid binnen het gezin. Het is de wil dat wat eenmaal tot een gesmeden is niet meer uit elkaar gaat.
Talking

Hulp voor jongeren

Jongeren zijn vaak heel kwetsbaar voor vele verleidingen waardoor ze ernstig beschadigd kunnen raken. Pastorale hulp voor jongeren biedt dan uitkomsten.

Meld u eerst aan. Word ook lid.

Om van de pastorale thuiszorg gebruik te kunnen maken dient u zich eerst aan te melden. Voor uw aanmelding betaald u een kleine gift van maar € 1,- per maand. En als lid, komen u en uw gezin onder de pastorale zorg van Stichting Gravenberch. Uw aanmelding krijgt de status van ‘ Blijkgever’. Dat wil zeggen dat u graag van onze zorg gebruik wenst te maken. Met uw lidmaatschap hebt u recht op vele privileges. Lees hierover meer in de ledenservice.

Top
WhatsApp WhatsApp us