Vele ouderen zijn niet langer in staat om voor zichzelf te zorgen en hebben hulp nodig in o.a de huishouding, het beoordelen van hun medicatie of het hebben van gezelschap. Aan de gemeente de zorg om voor haar ouderen de zorg te bieden die nodig is. U kunt samen met de oudsten en pastorale medewerkers een aangenaam gesprek hebben over uw geloofswandel en hoe u die belijd. Velen ouderen vinden dit een zeer aangename manier om in een kleine kring het geloof te belijden en direct vragen te kunnen stellen. Daarnaast kunnen er allerlei andere zaken aan de orde zijn zoals huishoudelijke hulp of het maken van dagtochten.

helper-390x280

De gemeente heeft de zorg voor haar ouderlingen.

Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. Handelingen 20:28

Terugbel verzoek?

Vul het onderstaande formulier zo zorgvuldig mogelijk in en u zal zo spoedig mogelijk worden teruggebeld.

  Aanvragen

  Uw voorletters en achternaam

  Straat en huisnummer

  Postcode en Woonplaats

  Wat is uw zorg vraag?

  Het telefoonnummer waarop u terug gebeld wil worden