Zorg stemmen wij af op uw wensen

Het Zorg Dossier geeft u als cliënt een goed beeld in hoe wij Pastorale en Wmo zorg verlenen. Hierin beschrijven we zaken zoals het bevorderen van uw zelfredzaamheid, wat er benodigd is om goede zorg te kunnen verlenen, wat uw rechten en plichten zijn en wat u van ons mag verwachten. Samen maken we dus afspraken over de zorg die wij aan u verlenen. In het Zorg Dossier zijn ook zaken opgenomen zoals een klachten regeling. We vinden het bieden van goede zorg zeer belangrijk maar lang niet altijd kan deze zorg aan ieders wensen voldoen. Daarom zijn we blij met de feedback die we van u ontvangen tijdens onze evaluatiegesprekken  waarin u kunt aangeven waar u betere zorg in wenst te hebben.

Uw zorg dossier is een cruciale informatie map met daarin uw rechten en plichten en alles wat met uw zorg te maken heeft. Of het nu gaat om hulp in de huishouding, begeleiding, ondersteuning, verpleging of uw persoonlijke verzorging het is van belang dat de inhoud een weerspiegeling is van de nodige zorg die u van Stichting Gravenberch mag verwachten.

Participatie
Vele partijen participeren mee in uw zorgplan. Bijvoorbeeld uw huisarts, specialisten, het ziekenhuis, uw apotheek, uw mantelzorger en anderen die betrokken zijn met uw zorg. Deze kunnen zonder uw toestemming of medeweten geen inzage krijgen in uw Zorg Dossier. We dragen zorg voor de geheimhouding en bescherming van uw privacy gevoelige gegevens en gaan daar heel secuur mee om. Het is daarom van belang dat de afspraken die met u en met alle andere partijen gemaakt zijn, goed bewaakt en beschermt worden.

Hoe gaan we te werk
Zorgvuldig!
Samen met u doorlopen we enkele stappen in het Zorgplan die aansluiting moeten vinden in de zorg die u voor ogen hebt. We hebben daarin ook een plan van aanpak ontwikkeld waarin uw rechten en plichten bekend worden gemaakt en u bekend wordt met onze algemene voorwaarden. In dit intakegesprek gaan we uitvoerig in op vragen en wensen die u heeft en bespreken de mogelijkheden. Zulk een inventarisatie vraagt om een gedegen Zorgplan. Met ons zelfredzaamheidsmatrix brengen we uw situatie in kaart zodat we de juiste begeleiding op maat kunnen bieden. Goede zorg bieden betekent ‘dienstbaar’ zijn.

Rapportage
In een uitgebreide rapportageoverzicht vindt u een chronologisch overzicht van de uitgevoerde zorgtaken maar ook rapportages, met uw goedkeuring, van en naar derden betrokkenen zoals de mantelzorger, huisarts, apotheek, maaltijdverzorger etc.

Vragen over uw Zorg Dossier
Hebt u vragen over uw Zorg Dossier, neem dan contact op met uw aangewezen Eind Verantwoordelijke Verpleging (EVV-er) of met onze ledenservice op telefoonnummer 0182-605510